Producent „Wesela 2” komentuje brak dofinansowania dla filmu Smarzowskiego

„Z uwagi na brak dostarczenia przez producentów filmu opinii historycznej w zakresie zgodności wydarzeń przedstawionych w scenariuszu z faktami historycznymi oraz ze względu na inne wątpliwości ekspertów dotyczące scenariusza oraz brak możliwości spotkania się z twórcami filmu „Wesele 2” podczas posiedzenia ekspertów (…) podjęto decyzję o przeniesieniu projektu „Wesele 2″ do jednej z następnych sesji w 2019 roku” – poinformowała kilka dni temu przedstawicielka PISF.

Do tych informacji odnieśli się producenci „Wesela 2”. Jak poinformowano w przesłanym Onetowi w sobotę oświadczeniu Studia Metrage, projekt pod roboczym tytułem „Wesele 2” został złożony do PISF w sesji 1/2019, a załącznikiem do wniosku była opinia historyka prof. dr hab. Andrzeja Żbikowskiego. „Trudno więc zgodzić się z zarzutem, iż film takiej opinii nie posiadał. Następnie projekt został skierowany, decyzją przewodniczącego komisji Pawła Pawlikowskiego, do II etapu obrad. Przedstawiciel producenta został wtedy poinformowany o konieczności dostarczenia kolejnej opinii historycznej, PISF wskazał konkretnego eksperta – prof. Andrzeja Paczkowskiego. Jako producenci natychmiast zleciliśmy taką opinię i 16 kwietnia 2019 dostarczyliśmy ją do PISF. Żeby spełnić wysokie kryteria rzetelności poprosiliśmy o opinię również trzeciego eksperta – historyka dr Krzysztofa Persaka” – zaznaczono w piśmie podpisanym przez Wojciecha Gostomczyka i Janusza Bogaczyka.

Mimo pozytywnej rekomendacji ekspertów PISF – czytamy – i załączonych opinii historyków (w tym wskazanego przez Instytut Andrzeja Paczkowskiego), projekt został skierowany do ponownego rozpatrzenia „bez podania uzasadnienia tej decyzji”. „W odpowiedzi na pismo informujące nas od tej decyzji poprosiliśmy PISF na piśmie (dwukrotnie) o udzielenie wskazówek co do dalszego procedowania projektu; uzasadnienie merytoryczne decyzji dyrektora PISF; podanie definicji opinii historycznej oraz powodów odrzucenie przez Instytut opinii przedstawionej przez Studio Metrage” – piszą Gostomczyk i Bogaczyk. „Z odpowiedzi otrzymanej 2 sierpnia 2019 wnioskujemy, iż wciąż trwa zapoznawanie się przez PISF z opinią historyczną i to od jej oceny zależy dalsze procedowanie projektu. Podkreślamy, że licząca 100 stron opinia jest badana przez ekspertów PISF już ponad pół roku. 12 sierpnia 2019 ponownie zwróciliśmy się do Instytutu z prośbą o przesłanie uwag i spotkanie z komisją. Do dnia dzisiejszego PISF nie odniósł się do naszej prośby. W świetle tych informacji nie zgadzamy się z sugestiami, iż Studio Metrage nie przedstawiło opinii historyków dotyczących filmu »Wesele 2«, a już tym bardziej krzywdzące jest sformułowanie, iż »z twórcami filmu nie ma dialogu«. Jesteśmy gotowi do rozmowy w każdym wskazanym terminie, przedstawiliśmy również wszystkie wymagane dokumenty” – zapewniono.

Spekuluje się, że nowy film Smarzowskiego – autora takich obrazów jak „Dom zły”, „Róża”, „Drogówka”, „Wołyń” czy „Kler” – podejmować będzie temat pogromu ludności żydowskiej, do jakiego doszło w miejscowości Jedwabne w 1941 r.

źródło Onet
zdjęcie główne PAP

1

Reżyser głośnego „Ikara” napisał powieść o genialnym jazzmanie

Bartosz Kruhlik: Robiąc filmy, czerpię z życia garściami