Obcy w domu. Wokół marca ’68 – wystawa w Muzeum Polin

W 50. rocznicę antysemickiej kampanii propagandowej 1968 roku w Muzeum POLIN otwarta została wystawa „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68”. Opowiada ona o przyczynach, przebiegu i dalekosiężnych konsekwencjach wydarzeń, które zmusiły do wyjazdu z Polski 13 tysięcy osób uznanych za „obce”. Wystawa skłania również do refleksji nad aktualnymi wciąż problemami – przymusową emigracją i związanym z nią poczuciem obcości.

1 109 110 111 112 113 114