Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Świętuj Kwiecień z Fundacją SYNAPSIS: świeć na niebiesko, edukuj i wspieraj. Każda z tych aktywności jest ważna i każda z nich poprawi jakość życia osób dotkniętych autyzmem.

Autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania. Pierwsze jego symptomy pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt i zawsze widoczne są przed ukończeniem 3 roku życia. Nie oznacza to jednak, że autyzm nie może zostać zdiagnozowany u nastolatków czy osób dorosłych. Przyczyny autyzmu są w pełni nieznane – wpływ mają zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Przyczyną nie jest ani zaniedbanie ze strony rodziców, ani błędy wychowawcze. ONZ uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS. Zaburzenia autystyczne występują we wszystkich grupach społecznych i różnych kulturach, jednak częściej u chłopców niż u dziewczynek (5:1).Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu symptomatologii i głębokości zaburzeń. Obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Objawy zaburzeń autyzmu dotyczą trzech głównych obszarów rozwoju:

– relacji społecznych – osoby te mają trudności z nawiązywaniem kontaktów i przestrzeganiem reguł społecznych oraz ze zrozumieniem reakcji i emocji innych ludzi. Często wyrażają własne uczucia w nietypowy sposób

– komunikacji – osoby te mogą w ogóle nie mówić albo mieć ograniczony zasób słów. Mogą mówić płynnie, ale mieć trudności z wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć. Nie potrafią kompensować tego gestem ani innymi formami przekazu;

– wyobraźni – inaczej funkcjonująca wyobraźnia powoduje, że osoby te nie potrafią się bawić na niby, naśladować zachowania innych ludzi. Przejawiają opór przed zmianami w otoczeniu. Mają nietypowe zainteresowania i pasje.

Wiele z tych osób wykazuje nadwrażliwość lub ograniczone reakcje na bodźce dotykowe, bólowe, słuchowe, wzrokowe i zapachowe.

Do grupy ryzyka należą przede wszystkim niemowlęta:

– mające bliskich krewnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– urodzone przedwcześnie i z niską wagą urodzeniową,
– z opóźnieniem rozwoju sensomotorycznego,
– z obciążonym wywiadem z okresu płodowego i okołoporodowego z cechami 
wskazującymi na zaburzenia genetyczne.

Najsilniejsze wskaźniki zagrożenia autyzmem:

– osłabiony kontakt wzrokowy,
– brak reakcji na imię,
– brak uwspólniania uwagi – brak lub ograniczona zabawa „na niby”,
– brak wskazywania informacyjnego,
– brak typowych kontaktów z innymi dziećmi,
– brak rozwoju mowy lub wycofanie się z mowy, wokalizacji.

Nie istnieje lekarstwo na autyzm. Szanse na wyraźną poprawę stanu zdrowia są tym większe, im wcześniej postawi się diagnozę i zostanie podjęta intensywna terapia.

Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Pałac Kultury i Nauki podświetlony został na niebiesko. Błękitna iluminacja PKiN oraz Mostu Śląsko-Dąbrowskiego zainaugurowała Warszawskie Dni Świadomości Autyzmu organizowane wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawy, Fundację SYNAPSIS, Poradnikautystyczny.pl oraz Tramwaje Warszawskie.  Cykl wydarzeń popularyzujących wiedzę na temat autyzmu potrwa do 21 kwietnia.

Fundacja SYNAPSIS

Działania Fundacji SYNAPSIS wspierać można:

– przekazując 1% podatku wpisując KRS 00000 45919 w swoje zeznanie podatkowe,

– przekazując darowiznę, która umożliwi prowadzenie terapii dla podopiecznych,

– biorąc udział w XXIX Charytatywnej Aukcji Dzieł Sztuki Fundacji SYNAPSIS, która odbędzie się 9 kawietnia o godz. 19:00 w Muzeum Narodowym w Warszawie,

– zgłaszając się jako biegacz charytatywny w ramach majowego Ekidenu-Maratonu Sztafet lub wrześniowego 39. PZU Maratonu Warszawskiego.

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

– rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,
– podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,
– wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,
– własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,
– ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,
– podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,
– potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

 

źródło synapsis.org.pl

 

1 2

„Zimna Wojna” z nagrodą publiczności EFA

Olga Tokarczuk: Wszyscy czujemy, że nie ma świata bez kobiet