Abp Głódź: Trzeba nam braterstwa serc, dłoni otwartych, a nie zaciśniętych pięści

Dla wielu to, co się wydarzyło w niedzielny wieczór na Węglowym Targu, zostało odebrane jako potężny, gwałtowny, niemilknący dzwon na trwogę. Wezwanie do rachunku sumienia. Do koniecznej przemiany stylu naszego życia, stylu politycznego, wspólnotowego, społecznego, medialnego także. Do definitywnego wyrugowania z polskiej polityki języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, odzierania ze czci (...) - abp Głódź.

1 2 3 20