Kolejna odsłona kampanii Kocham. Szanuję. Kocham. Nie biję.

Prawie milion kobiet rocznie doznaje jakiejkolwiek formy przemocy w Polsce. Co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz w życiu doznała przemocy. Tylko 20% (oficjalnie zgłoszonych) sprawców przemocy zostaje skazanych.

Czy wiesz, że…

– W Polsce co 40 sekund ma miejsce akt przemocy wobec kobiety,

– w 2013 roku skazano tylko 20% (zgłoszonych) sprawców przemocy,

– milion kobiet rocznie doznaje przemocy w Polsce,

– co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz doznała przemocy,

– blisko połowa ofiar pozostaje w formalnych związkach ze sprawcami,

– ponad 90% osób doznających przemocy w Polsce stanowią kobiety.

Pragnąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet, Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji oraz publicznie znane, wybitne polskie osobowości zjednoczyli siły w kampanii społecznej „Kocham. Szanuję” stanowiącej kolejną odsłonę akcji „Kocham. Nie biję”.

Najważniejsze założenia kampanii „Kocham. Szanuję” to: uświadomić osobom doznającym przemocy, że można i że warto szukać dla siebie ratunku, oraz skłonić osoby będące świadkami przemocy do tego, by reagowały i stawały w obronie osób jej doznających.

Kampanię wsparły osoby znane z małego i dużego ekranu, które wystąpiły w spotach i pozowały do portretów promujących inicjatywę. W I edycji kampanii, która odbyła się na przełomie listopada i grundnia 2017 r. udział wzięły: Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Agnieszka Kaczorowska, Anna Kalczyńska, Ania Karwan, Iza Kuna, Karolina Malinowska, Maja Ostaszewska, Karolina Pilarczyk, Joanna Racewicz, Danuta Stenka, Grażyna Wolszczak.

W II edycję, która trwa od 23 kwietnia do 15 maja 2018 r., zaangażowali się: Krzysztof Hołowczyc, Tomasz „Tomson” Lach, Szymon Majewski, Aleksander „Baron” Milwiw-Baron, Czesław Mozil, Remigiusz Mróz, Andrzej Saramonowicz, Rafał Sonik,  Bartosz „Śniady” Śniadecki, Tomasz „Torresiwo” Torres, Rafał Wicijowski, Janusz Leon Wiśniewski, Wojtek „Lajan” Witczak.

Na następnej stronie artykułu wypowiedzi ambasadorów oraz przejmujące video promujące kampanię.

Mamy w sobie empatię i serce, które nie pozwala nam patrzeć na cierpienie
Afromental

– Ogromną satysfakcję sprawia mi to, że pomagając, poprawiam innym ludziom choćby małe fragmenty ich rzeczywistości –
Rafał Sonik

– Przemoc i człowieczeństwo wzajemnie się wykluczają –
Krzysztof Hołowczyc

– Rozpoznawalną twarz warto wykorzystywać nie tylko do rozrywki, ale i do tego, by pomóc innym –
Szymon Majewski

– Zbyt często powtarza się, że polska rodzina jest święta –
Czesław Mozil

– Wciąż podświadomie szukamy winy w ofierze, nie w sprawcy przemocy domowej –
Remigiusz Mróz

– Chcę się przyczynić do tego, by zła sława mężczyzn choć trochę się zmniejszyła –
Janusz Leon Wiśniewski

#KochamNieBiję #KochamSzanuję #KochamPomagam #KochamZwyciężam

Jeśli doświadczasz lub jesteś świadkiem przemocy zadzwoń 801 109 801.

źródło materiały prasowe kampanii

1 2