Civil March For Aleppo z nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla

Akcję „Civil March For Aleppo” zainicjowała Polka – Anna Alboth. Marsz wystartował 26 grudnia 2016 roku z Berlina i po 232 dniach dotarł do granic Syrii. Uczestniczyło w nim 3500 osób pochodzących z 62 krajów. Maszerujący przekroczyli granice 12 państw i cały czas wspierani byli przez wielu ludzi dobrego serca, którzy dali miejsce do spania w szkołach, kościołach, meczetach i budynkach lokalnych społeczności, którzy pomagali w organizacji poszczególnych wydarzeń i w codziennym maszerowaniu. „Civil March For Aleppo” w świadomości tysięcy Europejczyków stał się symbolem solidarności z Syryjczykami mieszkającymi w Syrii lub przebywającymi na uchodźstwie.

– Po usłyszeniu nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla, chcemy bardzo mocno podkreślić i raz jeszcze skorzystać z okazji, by wezwać do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii i powstrzymania wszystkich aktów przemocy na jej terytorium. Chcielibyśmy, aby to przyjazne zachowanie, którego doświadczyliśmy podczas Marszu, przełożyło się na politykę dotyczącą uchodźców. Wzywamy wszystkich decydentów UE do stworzenia humanitarnej polityki migracyjnej, która odzwierciedla wartości solidarności i człowieczeństwa.

Dla was wszystkich, cywili na całym świecie, którzy robią lub próbują zrobić coś dla innych: ta nominacja należy się również Wam. W naszych oczach wszyscy jesteście nominowani! – 
Grupa Inicjatywna „Civil March For Aleppo”

Nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla ogłoszona została 19 czerwca 2018. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 10 grudnia w Oslo.

 

1